ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: 2691360600-2691022200

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

-Παναγόπουλος Αθανάσιος 26913-60601/2691029566, fax: 26910-62614

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

-Μαυροπούλου Μαρία 26913-60603, 26913-60609

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ:

-Μπούνιας Δημήτριος 26913-60640

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:

-Μαρινόπουλος Παναγιώτης 6976979728

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ:

-Ψυχράμη-Σταυροπούλου Βασιλική 26910-25555 εσ.150

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

-Παπαγιαννακόπουλος Περικλής 26913-60607

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :

-Χριστόπουλος Βασίλειος 26910-60951

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ:

-Κυριακόπουλος Μιχαήλ 26913-60800

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΙΓΕΙΡΑΣ:

-Γιοβάς Γεώργιος 26963-60202

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

-Κωστάρας Βασίλειος 26913-60606

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Fax: 26910-26383

-Μπέσκος Γεώργιος 26910-61063,

-Κουρής Παναγιώτης 26910-61063

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

-Νικολούλια Ιωάννα 26910-68520

dioikitiko@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: Fax: 26910-26742

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Σχίζα Κωνσταντίνα 26910-20020

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ:

-Μουρίκη Ελπινίκη 26910-20020

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΕΝΩΝ:

-Αγγελόπουλος Παναγιώτης 26910-20020

-Κουνάβη Αικατερίνη 26910-20020

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ:

-Αναργύρου Αγγελική 26910-20020

-Γιούπη Παναγιώτα 26910-20020 (Δημοτική Κοινότητα Αιγίου)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Fax: 26910-29800

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Μουγκάση Κωνσταντίνα 26913-60641

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

-Χριστόπουλος Παναγιώτης 26913-60642

-Νιγιάννη Θεώνη 26913-60648

-Βλέμμας Γεώργιος 26913-60647

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

-Σαλαμούρα Αγλαϊα 26913-60643

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.:

-Παραρά Δέσποινα 26913-60640

-Μαυροπούλου Μαρία 26913-60645

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Fax: 26910-29747

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαλαμούρα Μαρία 26910-29279

-Αλεξόπουλος Παναγιώτης 26910-29279

-Τζουβάρα Σοφία 26910-29279 

-Κότσιφα Ιωάννα 26910-29279

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Fax: 26910-26742

-Μπατάλη Κωνσταντίνα 26910-20020

-Μαραγκός Κωνσταντίνος 26910-20020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Fax: 26910-26026

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

-Αθανασίου Ελευθέριος 26910-61063

anaptixi@aigialeia.gov.gr

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΑναγνωστόπουλος Μιχάλης, 26910-61063, 26910-60951

-Κανελλής Παναγιώτης 26910-61063

-Νταβαντζής Δημήτριος 26910-61063, 26910-60951

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Ρέππα Ελευθερία 26910-61063

-Κουτσούκου Μαρία 26910-61063

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Θεοδώρου Αγγελική 26910-61063

-Σταματόπουλος Αριστομένης 26910-61063

-Τζίφα Κωνσταντίνα 26910-61063

-Καρανικόλας Δημήτριος 26910-61063

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Fax: 26913-60650

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Τσουκαλά Διονυσία 26913-60650

oikonomiko@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μανέτας Κωνσταντίνος 26913-60621

-Παλάσκα Μαρία-Μιράντα 26913-60623

-Παναγοπούλου Φωτεινή 26913-60625

-Λεοντίου Νικόλαος 26913-60628

-Νικολακόπουλος Φώτης 26913-60616

-Πολυδώρου Λουκία 26913-60627

-Δαβανέλλου Λαμπρινή 26910-60622

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: 

-Λεύκελη Χρυσούλα 26913-60828 (Συμπολιτεία)

-Φουντοπούλου Χρυσαυγή 26913-60812 (Συμπολιτεία)

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Μπρατσολιά Σταυρούλα 26913-60624

-Ανδριοπούλου Ευφροσύνη 26913-60624

-Μεντζελοπούλου Γεωργία 26913-60607

-Παπασημακοπούλου Αργυρούλα 26913-60629

-Τσερεντζούλια Αναστασία 26913-60659

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Τρίτσα Αικατερίνη 26910-61733

        -Τριανταφύλλης Ανδρέας 26910-61733

-Ραμπαβίλα Μαρία 26910-22978

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαββοπούλου Θεοδοσία 26913-60631

-Σπυροπούλου Ελευθερία 26913-60632

-Κωνσταντοπούλου Γρηγορία 26913-60633

-Κολοκούση Σταματίνα 26913-60637

-Πατρικίου Αλεξάνδρα 26913-60638

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Fax: 26910-21320

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Καΐτσας Δημήτριος 26910-26136

pronoia@aigialeia.gov.gr

-Κούρτη Αμαλία 26910-26136

-Βλασσοπούλου Σοφία 26910-26136

-Παπαχριστοπούλου Μαρία 26910-26136

-Χατζής Σπύρος 26913-26137

-Γιαννοπούλου Ευφροσύνη 26910-26137

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: FAX: 26910-68610

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τσιγκρής Ανδρέας 26910-25555 -26910-23914

texniki@aigialeia.gov.gr

-Ηλιοπούλου Κωσταντία 26910-25555 - 26910-23914

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 26910-25555 - 26910-23914

-Δρύλλης Βασίλειος 26910-25555 - 26910-23914

-Ντόκος Ηλίας 26910-25555 - 26910-23914

-Σταυρουλόπουλος Κων/νος 26910-25555 - 26910-23914

-Σταθουλια Μαρία 26910-25555 - 26910-23914

-Καλαντζής Αθανάσιος 26910-26454 (Αποθήκη)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Δαφνοπούλου Χριστίνα 26910-25555 - 26910-23914

-Γκιώνη Χριστίνα 26910-25555 - 26910-23914

-Λαλιώτη Καίτη 26910-25555 - 26910-23914

-Λιοφάγος Χρήστος 26910-25555 - 26910-23914

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Κομνηνού Ελένη 26910-25555 - 26910-23914

-Ανδριοπούλου Γεωργία 26910-25555 - 26910-23914

-Κατσιγιάννη Άννα 26910-25555 - 26910-23914

-Κουρτάκης Φώτης 26910-25555 - 26910-23914

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Προσελέντης Σπύρος 26910-25555 - 26910-23914

kathariotita@aigialeia.gov.gr

-Σάττα Μαρία 26910-25555 - 26910-23914

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Αλεξοπούλου Φωτεινή 26910-25555 - 26910-23914

 -Μιχελουδάκη Καλλιόπη 26910-25555 - 26910-23914

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ζάχου Κωνσταντίνα 26910-25555 - 26910-23914

-Μιχαλόπουλος Παναγιώτης 26910-26454 (Αποθήκη)

-Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος 26910-26454 (Αποθήκη)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Στεφανίδης Χαράλαμπος 26910-25555 - 26910-23914

politikiprostasia@aigialeia.gov.gr

-Τρίψας Χρήστος 26910-25555 - 26910-23914

-Γαβαθόπουλος Θράσος 26910-25555 - 26910-23914

-Κοντεσοπούλου Μαρία 26910-25555 - 26910-23914

-Παλαιολογοπούλου Ακριβή 26910-25555 - 26910-23914

-Χρηστιά Χρυσούλα 26910-25555 - 26910-23914

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ fax: 26910-61542

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

-Καράμπελας Λεωνίδας 26913-62111

domisi@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κουρκούλης Πέτρος 26913-62113

-Ράπτη Δέσποινα 26913-62117

-Σπυρόπουλος Κων/νος 26913-62128

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:

-Χρύσανθου Ασπασία 26913-62100

-Ξηρού Γεωργία 26913-62114

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Τζαλαβρά Ματίνα 26913-62120

-Σκαλιδάκης Μιχαήλ 26913-62126

-Σελαλματζίδης Νικόλαος 26913-62124

ΚΕΠ ΑΙΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

-Ματθαίου Λιάνα 26913-60906

d.aigiou@kep.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μητρόπουλος Άγγελος 26913-60905 

-Σταθακόπουλος Σωτήριος 26913-60907

-Δρίβα Ευαγγελία 26913-60902

-Καραμάνος Χρήστος 26913-60903

-Τσουκαλάς Γεώργιος 26913-60901

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ FAX: 26960-39010

aigeira@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Παναγιωτοπούλου Ειρήνη 26963-60112

-Γιαννοπούλου Ελένη 26963-60111

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Μαθέ Αννιώ 26963-60113

-Χρόνης Ιωάννης 26960-39000

ΚΕΠ Αιγείρας: FAX: 26960-39060, 26960-39010

-Σωτηροπούλου Αθανασία 26963-60117

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ FAX: 26960-22944

akrata@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Συντρίκου Γεωργία     26963-60217

-Τραχανά Ιωάννα        26963-60202

-Αναστασίου Βασιλική 26963-60200

-Πεσματζόγλου Σοφία 26963-60215

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: 

-Μαλαβέτας Ιωάννης 26963-60203

-Σπανός Ιωάννης 26963-60212

-Χατζηγρηγορίου Ευτέρπη 26963-60219

ΚΕΠ ΑΚΡΑΤΑΣ: FAX: 26960-29042

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Παμπούκη Ανθή 26963-60300

-Ρούσου Αικατερίνη 26963-60300

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ FAX:26910-43703

diakopto@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος 26913-60727

-Κοροσιέτη Όλγα 26913-60700

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης 26913-60730

-Σκλαβιάδη Ελένη 26913-60726

 ΚΕΠ: FAX: 26910-42900

-Κόσσυφας Μιχαήλ 26913-60711

-Τρίψα Ακριβή 26913-60712

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ: FAX:26910-31940

erineos@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Σπηλιωτοπούλου Ευθυμία 26913-60000

ΚΕΠ:

-Γιαννοπούλου Γεωργία 26910-31802

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ FAX: 26910-71908

sympoliteia@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Τριαντοπούλου Ανδριάννα 26913-60820

-Ταράτσα Νεκταρία 26913-60811

-Ευσταθίου Γεώργιος 26913-60816

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Ηλιοπούλου Διαμάντω 26913-60831

ΚΕΠ: FAX: 26910-73026

-Σκανδάμη Αικατερίνη  26913-61110

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.)

dikepa@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

-Τσουκαλά Μαρία: 26910-68308/ 26910-26193 ιατ.

Fax: 26910-28210

-Μπαλή Βασιλική 26910-68308

-Μεϊντανάς Άγγελος 26910-68308

Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία"

npdd@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

-Ευστράτιος Βαρδάκης: 26910-26694

Fax: 26910-26667

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 26910-26694

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:26910-21522

-Γραικιώτου Παρασκευή 26910-21522

 

ΟΓΑ ΑΙΓΙΟΥ 26910-68052

ΔΕΥΑ: 26910-21526