Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:<< Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δ. Αιγιαλείας λόγω αργίας >>