Διαβούλευση για το προσχέδιο Κανονιστικής Πράξης Ζωήλατων Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.

 

 

 

            

 

   

 

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αίγιο            29/06/2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΪΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

  

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ &

ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                              

 

               

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το προσχέδιο Κανονιστικής Πράξης Ζωήλατων Οχημάτων  του Δήμου Αιγιαλείας.

 

            Εισάγουμε σε διαβούλευση το προσχέδιο κανονιστικής πράξης Ζωήλατων Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.

Σας γνωστοποιούμε πως  η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου 2020 έως και 1 Ιουλίου 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης Ζωήλατων Οχημάτων, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά (email: ktzifa@aigialeia.gov.gr), το αργότερο μέχρι την 1/7/ 2020 και ώρα 15:00.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

 

Κατηγορία: