ΔΕΥΑ

Πρόεδρος ο Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος.

Αντιπρόεδρος: Παπαχριστοπούλου Μαρία, δημοτική σύμβουλος.