ΔΕΥΑ

Πρόεδρος ο Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, με αναπληρωτή του ως μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο – Αντιδήμαρχο κ. Μπούνια Δημήτριο.

Αντιπρόεδρος: Αλεξόπουλος Γρηγόριος, δημότης, με αναπληρωτή τον Κάλπη Αθανάσιο.

Μέλη:

Τσουκαλά Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Βασιλακοπούλου Διαμάντω.

Χριστόπουλος Βασίλειος του Θεοφάνους, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Βαρδάκη Ευστράτιο.

Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος από τη μειοψηφία με αναπληρωτή τον  Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Σταυροπούλου Μαρία, δημότισσα, με αναπληρώτρια την  Τηλιγάδη Αλεξάνδρα, δημότισσα.

Μπούνιας Παντελής, δημότης με αναπληρωτή τον  Γκίκα Γεώργιο, δημότη.

Καρτέρη Γεωργία, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, με αναπληρώτρια την Υφαντή Αικατερίνη, Αντιπρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου.

Εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων της Επιχείρησης, με αναπληρωτή του.