Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame Model του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame Model του έργου  Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD,  στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες