Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ κοιν. ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ κοιν. ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(Ενδεικτικό μίσθωμα: 47.000,00€)

Undefined

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επ

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020»

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες