Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3005/107013/31.07.2018 Υπουργικής Απόφασης ''Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ με την υπ΄αριθ.  67/4037/ΦΕΚ Β΄89/24.01.2019  Απόφασή του, ανακοίνωσε την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 3005/107013/31.07.2018 Υπουργικής Απόφασης ''Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ΄3250)

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή