Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ' αριθ. πρωτ. 160/09.01.2019 απόφαση (ΦΕΚ 18/Β/2019) ανακοίνωσε τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής  του Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''3η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ΄αριθ. πρωτ. 9901/07.11.2018 έγγραφο αποφάσισε την 3η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ''Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης'' & ''4.1.3 ''Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή