ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Τροποποίηση της Πρόσκλησης Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

     Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 6Ω3Ω4653ΠΓ-ΣΞΩ ), ως προς τον Πίνακα Κατανομής των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια

Undefined