ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''3η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 13850/14.12.2017 Απόφασης ''1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 ''Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

  Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 6677/02.08.2018 έγγραφο, αποφάσισε την 3η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 13850/14.12.2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ:Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ) ''1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020'' ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται έως 07/09/2018.

 

 

 

 

Undefined