ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη προγραμμάτων στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 'Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη' ''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

  

   Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το  υπ' αριθ. πρωτ. 407/49121/13.03.2019 έγγραφό του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη» για την περίοδο 2019-2020, να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την 5η Απριλίου 2019 στην Διεύθυνση Προώθησης ΓεωργικώνΠροϊόντων.

   Επισημαίνεται, ότι το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου αφορά μόνο Ενωσιακή Χρηματοδοτική Συμμετοχή και ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ. αριθμ. 299/38407/26.02.2019 Κ.Υ.Α. (Β′ 781).

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων και στον ιστότοπο του  Υπουργείου (Αγρότης-Επιχειρηματίας-Προώθηση καλλιεργειών, Εκτροφών και Γεωργικών Προϊόντων-Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη): http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer 2/enimerosiproothisigeorproionton/7956-enhm-krath-melh.

Undefined