ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόσκληση 1102/72525/08.04.19 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες''

Body: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ

   Η Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας ανακοίνωσε την έκδοση της με αριθμ. Πρωτ. 1102/72525/08-04-2019 νέας Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

   Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 11 Απριλίου 2019 (11/04/2019) και ώρα 00:01 έως και 22 Απριλίου 2019 (22/04/2019) και ώρα 23:59.

   Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην προκηρυσσόμενη δράση του Μέτρου 11 της πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

 

Undefined