Ναι στο τοπικό σχέδιο του ΦΟΣΔΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Attachment: