Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιάλειας

Πρόεδρος: Δημήτριος φιλιππάτος, δημοτικός σύμβουλος.

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Χριστόπουλος του Θεοφάνη, δημοτικός σύμβουλος.

 

 

https://dlta.gr/