Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες

Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/AGreece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

        ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΜΕ_ΑΔΑΜ_CC

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες