Δήμος Αιγιαλείας

2. Ανακοινώσεις

Προώθηση και διάδοση της νέας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα i-AGRIC’

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών συστημάτων βέλτιστης πληροφόρησης – ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού, υλοποίησε μία καινοτόμα mobile πλατφόρμα για «έξυπνες» συσκευές …

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας» με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και συμπληρώ-θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕ-ΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-ρισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και…

Creative Camps – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Στο πλαίσιο της πράξης “Cross–over HUBS – developing cross – innovation between agro–food and creative enterprises με ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy 2014-2020”, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργανώνει συνάντηση ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής καινοτομίας για τις δημιουργικές και αγροτοδιατροφικές βιομηχανίες και περιφερειακό εργαστήριο τεχνογνωσίας για τη συμφωνία καινοτομίας μεταξύ clusters και δημόσιων και ιδιωτικών …

Creative Camps – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αίγιο, 2 Νοεμβρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Κοινωνική Ιματιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας και του ΔήμουΑιγιαλείας, λαμβάνουν πρωτοβουλία για συγκέντρωση λευκών ειδών, που θα αποσταλούν σεοικογένειες της Σάμου που επλήγησαν την περασμένη Παρασκευή από τον καταστροφικόσεισμό των 6,7 R.Ειδικότερα, υπάρχουν ανάγκες για: σεντόνια, μαξιλάρια ύπνου, μπουρνούζια ανδρικά-γυναικεία-παιδικά, πετσέτες κάθε μεγέθους, υποστρώματα, …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΜΟ Read More »

Skip to content